Åsa Lindeblad blir ny ny marknads- och regelutvecklare inom affärsområdet Livsmedel på KRAV.

Åsa Lindeblad lämnar Saltå Kvarn och börjar på KRAV

8 mars, 2019

KRAV har rekryterat Åsa Lindeblad som ny marknads- och regelutvecklare inom affärsområdet Livsmedel, där hon ska koordinera arbetet kring socialt ansvar.

Åsa Lindeblad kommer närmast från Saltå Kvarn där hon har arbetat sedan 2005, bland annat som kvalitetschef. Tidigare har hon arbetat som konsult och med fortbildning inom miljö och ekologi.

”Det känns mycket prioriterat och utmanande att få arbeta med att koordinera KRAV:s arbete kring socialt ansvar. Med min bakgrund från ett livsmedelsföretag hoppas jag att jag kan hjälpa KRAV-certifierade företag att utveckla sitt KRAV-märkta sortiment”, säger Åsa Lindeblad.

KRAV:s regler för socialt ansvar gäller alla anställda i en KRAV-certifierad verksamhet i Sverige, även säsongsarbetare som bärplockare, gästarbetare, inhyrd arbetskraft från bemanningsföretag och volontärer. Ansvaret handlar om att respektera mänskliga rättigheter och KRAV betonar särskilt anställningsavtal, diskriminering, lön, arbetstid och boende. KRAV har också särskilda tilläggskrav för socialt ansvar när det gäller import av livsmedel och foder. Idag gäller undantag för länder inom EU och EES samt Schweiz, USA, Kanada, Australien, Nya Zeeland och Japan.

Reglerna innebär bland annat att barn under 15 år inte får vara anställda, att arbetstagare ska kunna organisera sig och förhandla kollektivt och att lönen ska vara minst lagstadgad minimilön i varje land.

”KRAV tar nya tag när det gäller socialt ansvar, för att hitta en väg framåt för produktion i såväl Sverige som utomlands. Det kommer att kräva samverkan med de KRAV-certifierade livsmedelsföretagen såväl som dagligvaruhandeln. I vårt strategiarbete har vi fångat upp just ett sådant intresse för att utveckla våra ambitioner. Rekryteringen av Åsa Lindeblad är en viktig del för att vi ska kunna driva det arbetet vidare”, säger Cecilia Lenbäck, Affärsområdeschef Livsmedel på KRAV.

Relaterade