Foto: Arla Foods

Arlas klimatmål godkänns av initiativet Science Based Targets

8 oktober, 2019

Arlas mål att sänka klimatutsläppen med 30 procent till år 2030 i hela värdekedjan från ko till konsument har officiellt godkänts av Science Based Targets-initiativet.

I början av 2019 antog Arlas ägare klimatmålsättningen att minska koncernens sammanlagda utsläpp av växthusgaser med 30 procent per kilo mjölk fram till 2030 och att arbeta mot ett netto noll klimatavtryck år 2045 i Sverige. Arlas klimatmål har nu granskats och godkänts av Science Based Targets Initiative (SBTi).

”I Arla har vi arbetat med hållbar produktion i många år. CO2 per kilo Arla mjölk är redan ungefär hälften av det globala genomsnittet, men våra ambitioner är ännu högre. Vi ska bli helt klimatneutrala i Sverige år 2045.”, säger Ann Freudenthal, ansvarig för Arlas klimatkommunikation i Sverige.

Sedan 1990 har Arlabönderna minskat utsläppen per kilo mjölk med 24 procent. Minskningen av utsläppen från Arlas mejerier, inklusive förpackning och transport, har varit 22 procent sedan 2005 – trots att mjölkmängden har ökat med mer än 40 procent under perioden.

I Sverige körs alla Arlamärkta egna tunga transporter, lastbilar och mjölkbilar, sedan ett år tillbaka med fossilfria drivmedel. I början av 2019 övergick Arlas svenska mejerier till 100 procent grön fossilfri el.

”Att vårt mål har erkänts av Science Based Targets-initiativet visar att vi är på rätt väg för att hantera klimatförändringarna och att förbli en nyckelaktör för hållbar matproduktion. Målet täcker dessutom hela värdekedjan från gården till konsumenten.”, säger Ann Freudenthal.

Science Based Targets Initiative (SBTi) ger stöd till företag att sätta klimatmål i linje med vetenskapliga modeller som är framtagna i IPCC AR5 och av IEA (FN:s klimatpanel IPCC:s femte utvärdering, AR5, och International Energy Agency, IEA).

 

Relaterade