Arla uppmuntrar mjölkbönder att producera mer grön el

10 maj, 2021

Arla börjar köpa garantier för förnybar el till mejeriverksamheten direkt från sina ägare. Många av de mjölkbönder som äger kooperativet har redan i dag till exempel solceller eller vindkraft för att producera grön el till den egna gården och till elnätet. På det sättet får bonden ett bättre pris utan mellanhänder och mejerikooperativet direkt tillgång till mer grön el.

Garantier för förnybar el, ursprungsgarantier, är ett standardiserat EU-instrument som garanterar att elen producerats från förnybara energikällor och att utsläppsminskningen endast tillgodoräknas en gång. Hittills har det enda alternativet varit att sälja sina ursprungsgarantier till ett elnätsbolag eller ett elhandelsbolag. Genom att istället sälja direkt till Arla får mjölkbönderna det fulla värde som Arla skulle betala för en ursprungsgaranti på den öppna marknaden.

”Arlabönderna kan påskynda omställningen till förnybar energi i mejeriverksamheten samtidigt som kooperativet kan maximera värdet av böndernas investeringar i förnybar energiproduktion. Det visar hur vi genom att samarbeta för att öka hållbarheten i kooperativets livsmedelskedja skapar fördelar för såväl våra ägare, vår verksamhet och för miljön”, förklarar Victoria Olsson, hållbarhetsansvarig för Arla Sverige

Initiativet välkomnas av Arlas ordförande Jan Toft Nørgaard, som är mjölkbonde i Danmark:

”På det här sättet blir den gröna el som vi ägare producerar en del av våra gemensamma åtgärder för att göra mejeriprodukterna hållbarare. Ägarna får hela vinsten, det innebär ingen extra kostnad för kooperativet och det blir ett extra incitament för Arlabönder som överväger att investera i förnybar energi.”

Enligt Arlas klimatberäkningar producerar 24 procent av ägarna förnybar el genom vindkraftverk eller solpaneler på sina gårdar. Arla räknar med att en femtedel av företagets totala elförbrukning potentiellt kan täckas av ägarnas ursprungsgarantier. I dagsläget utgör andelen förnybar energi som används 35 procent.

Fakta om ursprungsgarantier:

En ursprungsgaranti (Guarantee of Origin/GO) är ett standardiserat EU-instrument som garanterar att en megawattimme (MWh) el har producerats från förnybara energikällor och att koldioxidminskningen endast tillgodoräknas en gång – nämligen av ursprungsgarantins ägare.

Ursprungsgarantin utfärdas till energiproducenten och är en handelsvara som ofta säljs tillsammans med den gröna energin, exempelvis till ett elbolag, som sedan vanligtvis säljer den vidare till företag som vill minska sitt klimatavtryck. Vissa gårdar säljer sina ursprungsgarantier till mäklare som sedan säljer dem vidare med vinst på den öppna marknaden.

Arla köper redan in ursprungsgarantier på den öppna marknaden motsvarande ungefär en tredjedel av den totala elförbrukningen i verksamheten.

Om Arla köper ursprungsgarantierna direkt från sina ägare till marknadspriset tillfaller hela vinsten den elproducerande gården, samtidigt som Arla får rätt att tillgodogöra sig rätten till koldioxidminskningarna i mejerivärdekedjan.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!