Arla testar möjligheter med regenerativ mjölkproduktion

20 september, 2021

Arla ska testa regenerativa jordbruksmetoder på 24 pilotgårdar i fem europeiska länder för att skaffa faktabaserade belägg för metodernas påverkan på miljö och klimat. Samtidigt kommer över 900 ekologiska Arla-bönder börja mäta kolhalten i jorden på sina marker.

Arla Foods tar två konkreta initiativ för att öka kunskapen om hur regenerativa jordbruksmetoder i mjölkproduktion kan bidra till bättre jordhälsa, kolinlagring, vattenkvalitet och biologisk mångfald.

Det första är ett pilotprogram som har utformats i samarbete med experter på regenerativt jordbruk. 24 utvalda ägare i 5 länder kommer att utbildas och vägledas i tillämpningen av olika regenerativa metoder. Deras lärdomar, i kombination med insamlade data, kommer att öka kunskapen om hur regenerativa metoder kan tillämpas i olika mjölkproduktionssystem i Europa och hur de påverkar klimatet och naturen.

Det andra initiativet innebär att Arlas 916 ekologiska ägare åtar sig att göra egenkontroller och dokumentera sitt arbete för biologisk mångfald en gång per år för att generera data. De åtar sig också att vidta ett antal åtgärder för att förbättra jordhälsan och den biologiska mångfalden på sina gårdar.

”Som bondeägt kooperativ är vi väldigt intresserade av att ta reda på hur vi kan minska den negativa och maximera den positiva påverkan från vår mjölkproduktion.  Flera av våra ägare har redan använt regenerativa jordbruksmetoder en tid och efter att ha tagit del av deras entusiasm bestämde vi oss för att ta ett större grepp om detta som kooperativ. Vi börjar med våra ekologiska gårdar och en grupp testgårdar”, säger Arlas styrelseledamot Janne Hansson, som även är ordförande för Arlas Organic Chairman Council, som har lett diskussionen om hur kooperativet kan tillämpa och skala upp användningen av regenerativa jordbruksmetoder.

”Även om det råder allmän konsensus kring att förbättrad jordhälsa och ökad biologisk mångfald är två viktiga hörnstenar i regenerativt jordbruk finns det ingen universellt vedertagen definition av begreppet. Dessutom finns det mycket få vetenskapliga studier om regenerativa metoder på europeiska mjölkgårdar som kan ge vägledning. Arla vill hjälpa till att täppa igen denna viktiga kunskapslucka genom våra ägares erfarenheter och kunskaper.”

Läs mer om Arlas initiativ här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!