Arla planerar att lägga ner Gefleortens mejeri

28 november, 2019

Styrelsen i Arla har tagit inriktningsbeslutet att lägga ner Gefleortens mejeri, som Arla äger sedan 2017. Bakgrunden uppges vara de finansiella utmaningar som Gefleortens Mejeri haft under en lång tid och som Arla inte har lyckats vända.

”Utmaningarna för Gefleortens mejeri har varit tuffa under en lång tid och vi har inte lyckats vända dem. Jag kan från mitt hjärta säga att det var ett dystert besked att ge. Dock är jag glad att vi säkrat en långsiktig avsättning där Arla hämtar all den mjölkgårdarna producerar”, säger Patrik Hansson, Arlas Sverige-chef.

I ett pressmeddelande skriver Arla, att ”dagens mejerimarknad kräver specialiserade mjölkprodukter, till exempel laktosfria produkter, vilket Gefleortens inte kan producera. Investeringar i en ny maskinpark skulle kräva mycket stora investeringar. Då volymen på Gefleortens mejeri är liten är kostnadsläget för högt i den konkurrens som råder”.

”Ledningen på Gefleortens mejeri har lett ett effektiviseringsprogram där man minskat både antalet produkter och antalet medarbetare, men tyvärr har vi inte lyckats att öka försäljningen från Gefleortens. För att göra produktionen lönsam, skulle det krävas mycket stora investeringar vilket inte skulle generera ett högre mjölkpris till ägarna”, säger Patrik Hansson.

Mejeriet har runt 45 fast anställda som har fått beskedet om inriktningsbeslutet att mejeriet ska läggas ner och förhandlingar med fackföreningarna är inledda.

”Högsta fokus är att hjälpa våra medarbetare att komma vidare i arbetslivet. Vi kopplar till företagshälsovården, startar upp omställningsprogram med TSL och med Trygghetsrådet”, säger Patrik Hansson.

Bönderna kommer även i framtiden fortsätta att leverera sin mjölk till Arla och får ett konkurrenskraftigt pris. Varumärket Gefleorten kommer att finnas kvar, även om mjölken kommer att paketeras i ett annat mejeri tillsammans med mjölk från andra gårdar.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!