Årets spannmålsskörd utmanar svensk livsmedelsförsörjning

25 augusti, 2021

Till följd av torkan i början av sommaren som följdes av kraftiga regn, ser Pågen en minskad skörd hos sina odlare med 15-25 procent jämfört med ett normalår. Pågen intensifierar därför arbetet med att säkerställa tillgången på svenskt bröd.

”Årets skörd har blivit starkt påverkad av vädret. Först torka och sedan de två senaste veckorna som kantats av regn. Det har lett till en utdragen skördeperiod som ännu inte är över och våra odlare har tyvärr fått en klart mindre spannmålsskörd än normalt”, säger Helene Sollerhed, inköpschef på Pågens egen kvarn Lilla Harrie Valskvarn.

Enligt en Novus-undersökning på uppdrag av Pågen oroar sig mer än var fjärde svensk för att det skulle kunna bli brist på mat i Sverige i händelse av en framtida kris. 7 av 10 anser att det viktigaste vid val av bröd är att det är bakat i Sverige. Pågen menar att det är av största vikt att säkerställa tillgången på svenska råvaror och att årets spannmålsskörd därför innebär mer utmaningar än vanligt.

”En minskad skörd ska kanske inte benämnas som kris, men visar tydligt hur livsmedelsförsörjningen påverkas av yttre faktorer. Det är troligtvis inte sista gången vi ser somrar med extrema väderförhållanden. Därför behöver vi i livsmedelsbranschen arbeta så att vi främjar ett livskraftigt och hållbart svenskt jordbruk, säger Berith Apelgren, informations- och hållbarhetschef på Pågen.

Bröd är ett av de livsmedel som många upplever är svårast att vara utan. Drygt 60 procent av svenskarna kan inte tänka sig att vara utan bröd under en hel vecka. På Pågen säkrar man sin förmåga att kunna leverera bröd inte minst genom kvarnens nära samarbete med sina svenska spannmålsodlare.

”Genom en ökad medvetenhet om hur viktig vår livsmedelsförsörjning är, ser vi nu mer än någonsin värdet av vårt nära samarbete med våra 200 odlare. Vi vet ju att mer än hälften av Sveriges befolkning äter bröd varje dag, och oavsett yttre omständigheter vill vi på Pågen alltid kunna garantera färskt bröd bakat på svenskt mjöl”, säger Berith Apelgren.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!