Årets potatisskörd betydligt bättre än förra årets

9 december, 2019

Skörden av matpotatis blev 20 procent högre i år än 2018, då det var missväxt till följd av sommartorkan. Årets skörd är även tre procent över femårssnittet.

Årets totalskörd av matpotatis beräknas till 538 200 ton för hela landet, vilket även inkluderar närmare 65 000 ton färskpotatis. Det är en ökning med 20 procent jämfört med 2018 och tre procent över femårsgenomsnittet.

Odlingsarealen för matpotatis ökade under året med 290 hektar jämfört med 2018 – till 16 280 hektar. Fyra län dominerar matpotatisodlingen – Skåne, Hallands, Västra Götalands och Östergötlands län – som tillsammans står för 78 procent av landets totala matpotatisskörd.

Även skörden av stärkelsepotatis ökade med 13 procent jämfört med 2018, till 309 500 ton, vilket är sex procent över femårsgenomsnittet. Potatis för stärkelse odlas främst i Skåne, Blekinge och Kalmar län.

Läs mer på Jordbruksverkets statistiska meddelande Skörd av potatis 2019