Årets Pollinatör, Mats och Inger Runesson, Pratensis, framför sitt hus Foto: Ola Jennersten, IBL Bildbyrå, Naturfotograferna

Årets Pollinatör har sått viktiga frön över hela Sverige

31 maj, 2019

Fröföretaget Pratensis i Småland får utmärkelsen Årets Pollinatör av nätverket Pollinera Sverige. Utmärkelsen delas ut för tredje året till en mottagare som systematiskt och medvetet ska ha arbetat för att förbättra livsbetingelser för pollinerande insekter.

Juryns motivering:
”Utifrån sitt djupa intresse för botanik har Inger och Mats Runesson på företaget Pratensis spelat en mycket betydelsefull roll i den svenska ängens renässans. Med gedigen kunskap och ihärdigt arbete har de utfört en pionjärinsats inom svensk fröodling och skapat en fröbank av arter som hör hemma i den svenska floran. Deras arbete har gjort det möjligt för alla som vill att anlägga en äng med svenska ängsarter.”

Pratensis har bidragit till flera lyckade ängssatsningar runt om i Sverige och har på uppdrag av länsstyrelser odlat upp värdväxter för sällsynta insekter och även odlat fram hotade arter som mosippa och klockgentiana.

Pratensis startades 2005 av biologen Inger Runeson och hennes man Mats. På gården Råsgård i södra Småland odlar de runt 100 olika arter av ängsväxter. Fröerna varierar i storlek, form och mognadstid och kräver mycket handarbete för skörd och rensning.

Juryn till Årets Pollinatör 2019 bestod av:
Isak Isaksson
, Naturskyddsföreningen
Moa Pettersson, Biologiska mångfaldens dag
Helena Elmquist, Odling i Balans / LRF
Ola Jennersten, WWF
Jenny Henriksson, Mångfald på Slätten / Jordbruksverket