Antalet företag som bedriver djurproduktion med lantbruksdjur har generellt minskat mellan juni 2018 och juni 2019. Foto: Daniel Silfver

Allt färre nötkreatur och får på svenska gårdar

16 oktober, 2019

Mellan juni 2018 och juni 2019 har antalet nötkreatur och får minskat, medan antalet grisar och fjäderfä har ökat. Det visar den statistiska undersökning om antalet lantbruksdjur i Sverige som Jordbruksverket gör årligen.

Det är framför allt kor och kalvar som står för minskningen bland nötkreaturen, medan antalet kvigor, tjurar och stutar är relativt oförändrat. För mjölkkor var minskningen större än vad den varit närmast föregående år.

Bland fåren har såväl tackor som baggar minskat, men minskningen är störst för lamm. Totalt sett har antalet får minskat med uppskattningsvis 6,5 procent.

För grisar är det antalet slaktsvin och smågrisar som har ökat, medan suggor och galtar snarare minskat i antal. Totalt sett har antalet grisar ökat med 4,5 procent mellan juni 2018 och juni 2019.

Även antalet höns och kycklingar har ökat, vilket stämmer överens med den produktionsökning av ägg och kyckling som kunnat ses under våren.

Antalet företag som bedriver djurproduktion med lantbruksdjur har generellt minskat mellan juni 2018 och juni 2019. Den pågående trenden att företagen med djur blir allt större med fler djur per jordbruk fortsätter också år 2019. Till exempel så har antalet mjölkkor per jordbruksföretag ökat från i genomsnitt 91,8 djur till 93,9 djur på ett år.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!