Allerums nya ostförpackningar sorteras som papper

2 september, 2020

Allerum minskar plastmängden genom att byta till mer hållbara konsumentförpackningar för sina lagrade ostar. De nya förpackningarna sorteras som papper.

”Det känns helt rätt att vi ersätter plasten med papper i Allerums förpackningar. Vi står inför en gemensam utmaning i branschen att reducera plast och minska klimatpåverkan. Idag har vi 97 procent återvinningsbara förpackningar och vårt mål är 100 procent till år 2022”, säger Skånemejeriers hållbarhetschef Jeanette Flodqvist.

Det går inte att reducera all plast i emballaget, eftersom en tunn plastfilm behövs för att skydda osten. Det gör att den håller längre, vilket i sin tur bidrar till att minska matsvinnet. Förpackningsförändringen innebär en reducering med fyra ton plast om året och omfattar totalt 15 förpackningar av Allerum ost i bit 700 gram och Allerum riven ost 150 gram. De nya förpackningarna rullar ut från slutet av augusti och byts ut löpande.

Skånemejerier har som målsättning att bli Sveriges mest hållbara mejeri och att vara ett fossilfritt mejeri till år 2025. Fossila bränslen ska ersättas med förnybar energi, och förpackningsmaterial står i fokus.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!