För att ytterligare främja kornas välmående har familjen Montonen, som driver en av Valios mjölkgårdar, sett till så att gårdens kor får tillgång till utomhusvistelse året om.

Alla Valios bönder ansluter till utökat djuromsorgsprogram

5 februari, 2021

Under förra året kom 98 procent av all Valios mjölk från gårdar anslutna till det utökade djuromsorgsprogrammet. Från och med första januari 2021 uppfyller samtliga gårdar som levererar mjölk till Valio de utökade villkoren.

Sedan 2018 har en bonus motsvarande 22 öre per liter mjölk utbetalats till gårdar som förbinder sig till Valios utökade djuromsorgsprogram. Sedan januari 2021 uppfyller alla Valios 4 300 mjölkgårdar samtliga kriterier, som är mer långtgående än såväl Finlands som EU:s lagstiftning.

För att uppfylla Valios utökade krav måste korna vara registrerade i det nationella hälsoregistret Naseva. Andra krav är täta kontroller av kornas välmående, med särskilt fokus på klövhälsa, veterinärbesök minst en gång per år och satsningar på lösdriftsstall. Varenda ny ladugård som byggs ska ge utrymme för lösdrift. Sedan tidigare får även alla kor lokalodlat och helt soja- och GMO-fritt foder.

”Att se till så att korna mår bra är en självklarhet för oss mjölkbönder. När alla gårdar nu är anslutna till det utökade hållbarhetsprogrammet kan vi gemensamt och på lika villkor driva utvecklingen av den goda djuromsorgen vidare. Att vi dessutom ser till så att veterinärer regelbundet checkar kornas välbefinnande och rapporterar resultaten till Naseva känns helt rätt”, säger Kati Montonen, som driver en av Valios mjölkgårdar.

Läs mer om Vaios djuromsorg här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!