Bara en tredejdel av broccoliplantan används idag, medan resten plöjs ner.

Alla delar av broccolin ska tas tillvara i nya produkter

19 mars, 2019

Ett nystartat EIP-projekt vid SLU i Alnarp ska ta fram nya klimatsmarta och hälsosamma produkter av broccolidelar, som idag inte används utan plöjs ner.

I dag används endast cirka en tredjedel av en broccoliplanta, trots att en stor del av den är fullt ätbar och nyttig. I vissa länder, till exempel USA, säljs broccoliblad som en fullvärdig produkt, men i Sverige skördas endast den övre delen av plantan, som består av blomknoppar och en del av stjälken, medan resten plöjs ner. Detta kan sägas vara en del av svinnet med mat.

EIP-projektet vid SLU i Alnarp, som är finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, kommer att använda de broccolidelar som idag ratas till att utveckla nya produkter, som till exempel kan användas i bröd, vegetabiliska biffar, grytor, soppor, med mera.

I projektet undersöks skördeteknik och produktionsekonomi för odlaren men även vilka skonsamma processtekniker som kan användas för att bevara näringsämnen och andra nyttiga komponenter. Viktiga aspekter vid utvecklingen är sensorik, att det är svenskodlat, hälsovärdet och klimat/miljö.

Projektet fokuserar på broccoli, men metoderna för att ta tillvara råvara och göra nya inblandningsprodukter kan även tjäna som modell för annan utveckling av produkter där sidoströmmar används.

”Målsättningen är att ge förutsättning för nya produkter som är klimatsmarta och hälsosamma och som bidrar till bättre resurseffektivitet och livsmedelsförsörjning”, säger professor Marie Olsson som leder projektet.

Projektet är ett samarbetsprojekt mellan SLU, RISE, Grönsaksmästarna Nordic AB, Fazer Bageri AB, Lyckeby Culinar AB, HIR Skåne AB, LRF Trädgård och Ulla Nilsson Konsult AB.

 

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!