Så här ser sockertång ut. Foto: Baralloco

Algodling kan bli en lönsam industri för Sverige

13 februari, 2020

Storskaliga odlingar av alger till havs har förutsättningar att bli en ny lönsam industri i Sverige – en industri som samtidigt skapar miljönytta.

I en ny studie granskas odlingen av sockertång (Saccharina latissima), en brunalg som redan finns naturligt längs med svenska västkusten. Tången odlas, skördas och torkas för att säljas som mat antingen i Sverige eller utomlands. Forskarna har kartlagt produktionsprocesser vid en testodling på Tjärnö Marinbiologiska Laboratorium och gjort en uppskattning av kostnaderna för hela kedjan, från utsättning till skörd och torkning.

Beräkningarna visar att det finns goda möjligheter att göra en vinst. Kostnaderna för en odling om två hektar är cirka åtta miljoner kronor över tio år och intäkterna under samma period skattas till cirka 19 miljoner. Skörd och torkning är de mest kostsamma momenten, men torkade alger är en högvärderad produkt med ett försäljningspris på världsmarknaden på flera hundra kronor kilot.

”Nu behöver vi lära oss mer om produktionsprocesserna. Det är en utmaning att med effektiv logistik hantera 20-30 ton alger som ska skördas och torkas på kort tid”, säger Jean-Baptiste Thomas, forskare vid avdelningen vatten- och miljöteknik på KTH.

Algodling har under de tre senaste decennierna utvecklats till en industri i mångmiljardklassen. Generellt har odling av vattenväxter ökat med i snitt åtta procent per år mellan 1990 och 2016, enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO.

”I takt med att våra matvanor förändras som ett led i de hållbarhetsutmaningar som livsmedelsindustrin står inför, kommer alger att ta plats i fler kök än det asiatiska. Dessutom har svenska alger potential att bli en exportprodukt”, säger forskaren Linus Hasselström vid avdelningen Vatten- och miljöteknik på KTH.

Om algodlingen utvecklas till en stor industri längs svenska västkusten skulle den också bidra med stora miljönyttor. Studien visar att upp till 60 procent av det av människan orsakade fosforinflödet till havsbassängerna på västkusten skulle kunna fångas upp av algodlingar.

”Övergödning är ett av de största problemen med svensk havsmiljö idag och att minska den ger stora samhällsekonomiska vinster”, säger Linus Hasselström.

Arbetet har utförts av en forskargrupp från KTH, Lunds Universitet och Göteborgs Universitet. Resultaten har precis publicerats i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports.

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!