Foto: Mathem

Alger och tång toppar framtidens matval

18 oktober, 2021

En majoritet av befolkningen kan tänka sig att äta mat som hör framtiden till – som 3D-printad mat, labbodlad mat och insekter. Det alternativ som lockar flest är dock mat som innehåller alger och tång. Det visar en Sifo-undersökning som Mathem har låtit göra.

Undersökningen visar att sju av tio svenskar kan tänka sig att äta ”framtidsmat”. Mest populär är mat som innehåller alger och tång, något som närmare hälften av befolkningen kan tänka sig. Varannan person, fler kvinnor än män, är också villig att undvika varor som de vet har stor belastning på miljön.

”Det är positivt att så många är villiga att förändra sina matinköp och matvanor, inte minst för klimatets skull. Den här typen av mat kommer också att bli allt vanligare och efterfrågas alltmer av våra kunder. För oss på Mathem är innovation inom mat viktigt och intressant och vi arbetar med att ständigt utvecklas för att ligga i framkant och driva positiv förändring tillsammans med våra kunder och leverantörer”, säger Mathems inköps- och sortimentsdirektör Julia Lindberg.

Från undersökningen:

Kan du tänka dig att undvika varor som du vet har stor belastning på miljön?

Totalt Män Kvinnor
Ja 50% 46% 55%

Vad av följande kan du tänka dig att äta i framtiden?

Totalt Män Kvinnor
Mat som innehåller insekter 21% 25% 17%
Mat som innehåller alger och tång 48% 46% 50%
3d-printad mat 15% 19% 12%
Labbodlad mat, som kött och fisk 29% 33% 24%
Inget av ovan 31% 32% 30%
Vet ej 13% 11% 14%
Bas 1 181 597 584

Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel 9-12 september 2021. Totalt intervjuades 1 181 personer i åldern 18-65 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Sifos webbpanel.

 

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!