Absolut Vodka uppmuntrar till mer hållbar veteodling

10 november, 2021

Nu inför Absolut Vodka utökade hållbarhetskrav på odlingen av det vete som är huvudingrediens i Sveriges mest exporterade livsmedelsprodukt. De nya kraven innebär att de omkring 400 gårdar i södra Sverige som förser destilleriet i Nöbbelöv med höstvete uppmuntras att ta ännu större hänsyn till klimat, biologisk mångfald och jordhälsa.

Absolut Vodkas nya hållbarhets- och kvalitetskrav innebär att de åtgärder som veteodlarna vidtar för klimatet, jordhälsan och den biologiska mångfalden värderas utifrån ett poängsystem. Odlarna uppmuntras att arbeta aktivt för minskade koldioxidutsläpp, minskat växtnäringsläckage, förbättrade möjligheter till fortsatt god avkastning från odlingen och mångfald för växter och djur.

Det nya odlingskonceptet utgår från att varje gård är unik. Därför uppmuntras en mängd olika förbättringsåtgärder som ger poäng utifrån vilken effekt de har på bland annat kvalitet, hållbarhet och biologisk mångfald. När en gård har uppnått en viss poängnivå kan odlaren åtnjuta en höjd ersättning.

”Vi tror på att låta lantbrukarna avgöra vilka åtgärder som passar just deras gård och deras förutsättningar bäst, i stället för att tvinga in någon i ett specifikt odlingssystem. Vi har höga krav på kvalitet och hållbarhet och väljer därför att utöver fler hållbarhetsinsatser även premiera högt stärkelseinnehåll mer än tidigare. Det är ju trots allt stärkelsen vi omvandlar till etanol i vår produktion”, säger Karin Skoog, som är chef för produktionsplanering på Absolut Vodkas destilleri i Nöbbelöv.

En mycket liten del av Absolut Vodkas koldioxidutsläpp kommer från den egna produktionen i destilleriet. Det har inneburit ett extra fokus på utsläppsminskning och hållbarhet i andra delar av värdekedjan, till exempel genom samarbeten och kravställning på leverantörer.

”Ett bra samarbete och en aktiv dialog med våra leverantörer är avgörande för vårt hållbarhetsarbete. Genom att främja hållbarhetsåtgärder på omkring 400 odlingar i södra Sverige kan vi bidra till minskade utsläpp, bättre odlingsjord och ökad biologisk mångfald”, säger Thomas Olsson, senior rådgivare på Absolut.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!