Landsbygdsminister Jennie Nilsson. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

846 miljoner till ny handlingsplan för livsmedelsstrategin

7 januari, 2020

Regeringens nya handlingsplan för livsmedelsstrategin innehåller satsningar på 122 miljoner kronor årligen fram till och med 2025. Dessutom görs ytterligare satsningar på totalt 114 miljoner kronor under 2020.

Handlingsplanen tar avstamp i att nå livsmedelsstrategins mål till 2030 genom långsiktiga åtgärder som sträcker sig till och med 2025. Åtgärderna följs av öronmärkta pengar till olika myndigheter och aktörer som anses bäst lämpade för att utföra uppgiften.

Handlingsplanen innehåller satsningar på hela livsmedelskedjan, bland annat en ökad livsmedelsexport, stärkt innovationskraft, ökad hållbarhet i livsmedelskedjan och åtgärder för att stärka kompetensförsörjningen i livsmedelskedjan.

”Jag är stolt över att den nya handlingsplanen tar ett samlat grepp där hela livsmedelskedjan ingår, med en ökad svensk livsmedelsproduktion i centrum. Detta är en långsiktig satsning som ska leda till fler jobb över hela landet och en ökad tillväxt”, säger landsbygdsminister Jennie Nilsson i ett pressmeddelande från regeringen.

”Genom handlingsplanen kommer vi att öka attraktiviteten, stärka innovationskraften och lönsamheten och i ett längre perspektiv bidrar handlingsplanen på så sätt till ett strukturerat arbete med de utmaningar som finns i hela livsmedelskedjan.

Tillväxtverket får i uppdrag att samordna och främja samverkan mellan aktörerna i livsmedelskedjan. I uppdraget ingår även att förenkla arbetet för livsmedelsföretagen, bland annat genom att utveckla regler och villkor, samt säkerställa att de får tillgång till rätt kompetens.

I en kommentar till den nya handlingsplanen skriver Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, att den lyfter fram ett 30-tal viktiga områden, men att de flesta får effekt först på lång sikt.

”Våra medlemmar förväntar sig effekt snabbare än så, och det är också nödvändigt om målen om ökad produktion i livsmedelsstrategin ska kunna nås”, skriver LRF, som även kritiserar den kraftigt minskade budgeten.

”Vi hade förväntat oss mer av den nya handlingsplanen för livsmedelsstrategin. Det är bra att den sträcker sig fram till och med 2025, men budgeten är halverad jämfört med tidigare plan och med förslaget från i somras från Tillväxt- och Jordbruksverket. Det gör mig mycket bekymrad säger, säger Palle Borgström, förbundsordförande i LRF.

Arbetet med livsmedelsstrategins nya handlingsplan är en del av januariavtalet som bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna. Handlingsplanen är även framtagen i samarbete med livsmedelskedjans aktörer.

Ladda ner Regeringens handlingsplan för livsmedelsstrategin del 2

Relaterade