66 miljoner till digitala transformationsprojekt

25 november, 2019

Formas forskarråd har beslutat att ge 66 miljoner kronor i stöd till fem olika projekt i utlysningen Digital transformation av livsmedelsystemet. De projekt som får stöd handlar om allt från spårbarhet av varor till digitala verktyg för spannmål och avel av mjölkkor.

”Vi hoppas att de här projekten kommer att bidra till att stärka både konkurrenskraften och hållbarheten av vårt livsmedelssystem”, säger forskningssekreterare Alexandra Jeremiasson, som har ansvarat för Formas-utlysningen.

Utlysningen genomförs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för livsmedel, som ska bidra till ökad produktivitet och innovation i livsmedelskedjan samt till hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Programmet drivs inom ramen för regeringens livsmedelsstrategi som ska ge fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet.

Utlysningen har tagits fram mot bakgrund av de svåra utmaningar som klimatförändringar och en kraftigt växande befolkning på jorden innebär för framtidens livsmedelsförsörjning. Med hjälp av digital kompetens och digitala verktyg skulle livsmedelskedjan kunna effektiviseras. Utlysningen syftar också till att främja en ökad samverkan mellan forskare, näringsliv och offentlig sektor.

Projekten som får stöd:
Automatiserad rengöring för livsmedelsindustrin
Research Institutes of Sweden AB, RISE

 • CANDIES (Carbon Neutral Digestive Initiative – Enhancing Systems)
  Stiftelsen The Stockholm Environment Institute, SEI
 • Digital precisionsavel – ökad välfärd och produktion hos mjölkkor
  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU
 • Mot datadelning och datadrivna beslut i en digitaliserad köttkedja
  Research Institutes of Sweden AB, RISE
 • Baby Grain Passport
  Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

 

 

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!