Foto: Krav

6 av 10 livsmedelsföretag tror på en ökning för ekologiskt

3 mars, 2020

Företag som har en stor andel ekologiska produkter i sitt sortiment upplever att de har en bättre lönsamhet och en mer positiv syn på försäljningsutvecklingen än företag med en mindre andel eko i sortimentet. Det visar en ny KANTAR Sifo-undersökning.

Sex av tio företag tror att den ekologiska försäljningen kommer att öka, varav nästan en fjärdedel tror på en stor ökning. Undersökningen visar att ju större andel ekologiska livsmedel företagen har i sitt sortiment, desto mer positivt ser de på försäljningsutvecklingen de närmaste två till fem åren. Bland de företag som har allra störst andel ekologiskt är det sju av tio som tror på ökad försäljning.

Sex av tio företag uppger också att lönsamheten för det ekologiska sortiment är mycket eller ganska bra. Även när det gäller lönsamheten är det företagen med störst andel ekologiskt i sortimentet som upplever att lönsamheten för de ekologiska produkterna är mycket eller ganska bra.

De tre mervärden som företagen tror kommer att vara mest efterfrågade de närmaste fem åren är lokal- och närproducerat, ekologiskt samt miljövänligt och hållbart. Att just lokal- och närproducerat framträder som det viktigaste mervärdet kan kopplas till konsumenternas ökade intresse för klimatfrågan och mat med en tydlig identitet. Ett förnyat fokus på svenskt lantbruk efter torkan sommaren 2018 är ytterligare en förklaring.

”Det här ska inte tolkas som ett minskat intresse för ekologiskt – utan snarare att konsumenter i högre utsträckning efterfrågar lokalproducerad mat som är ekologiskt odlad. Genom en närmare samverkan mellan ekolantbrukare och förädlingsföretag kan ekobranschen bli mycket bättre på att produktutveckla med råvaror från det svenska ekolantbruket”, säger Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden.

De största utmaningarna för att utveckla och öka utbudet av ekologiska livsmedel är enligt företagen tillgången på ingredienser och råvaror, pris och lönsamhet, efterfrågan samt svåra regler. Undersökningen visar också att de intervjuade företagen anser att ökad medvetenhet, kampanjer i dagligvaruhandeln och mer marknadsföring är viktiga åtgärder för att öka utbudet av ekologiska produkter. Dessa åtgärder handlar om att synliggöra och kommunicera fördelarna med ekologiskt odlad mat.

De viktigaste insikterna från rapporten:

  • Ju större andel ekologiska livsmedel relativt sin omsättning desto bättre lönsamhet och mer positiv syn på framtiden har företagen.
  • En majoritet av företagen (61%) uppger att lönsamheten för det ekologiska sortimentet är mycket eller ganska bra.
  • Nyttan av den ekologiska certifieringen upplevs som betydligt större bland företagen med hög andel ekologiskt i sortimentet.
  • De tre mervärden som företagen tror kommer vara mest efterfrågade av deras konsumenter de närmaste fem åren är lokal- och närproducerat (51%), ekologiskt (19%) samt miljövänligt och hållbart (18%).
  • De största utmaningarna för att utveckla och öka utbudet av ekologiska livsmedel är tillgång på ingrediens och råvara (26%), pris och lönsamhet (25%) samt efterfrågan (16%).
  • Tre av fyra företag som exporterar tror på ökad export av ekologisk mat och dryck.
  • Det råder en utbredd osäkerhet kring vilka mervärden som efterfrågas på exportmarknaderna, liksom kring vilka åtgärder som krävs för att öka exporten.

KANTAR Sifo-undersökningen ”Ekologiska Producentbarometern” har gjorts på uppdrag av Krav och Organic Sweden. Totalt intervjuades 193 förädlingsföretag med ekologiska livsmedel i sortimentet, i första hand intervjuades VD och marknadschef samt exportchef, i de fall där företagen hade någon export. Bland urvalet finns företag med produktion inom mer än 15 olika kategorier, framför allt spannmål och bröd (19%), kött och chark (18%), grönsaker (13%) samt mejeri och ost (10%).

Ladda ner rapporten

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!