Foto: Torbjörn Pettersson

Pengar till åtta projekt om ekologisk produktion

8 januari, 2020

Åtta projekt som får pengar från Jordbruksverket får dela på nästan 3,7 miljoner kronor för 2020. Pengarna kommer från ett regeringsuppdrag som ska öka den ekologiska produktionen.

Jordbruksverket delar ut pengarna till de här projekten:

• HIR Skåne ska undersöka nya modeller, som gör att ekologiska mjölkkor kan få en större mängd foder från bete i närheten av ladugården.

• Inom ekologisk grisproduktion används samma raser som i konventionell uppfödning. Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, får nu medel för att på ett nytt sätt korsa grisar av dessa raser för att få fram djur som är bättre anpassade till ekologisk djurhållning.

• Forskare på Agri Science Sweden ska undersöka problem med rotröta i åkerbönor och vilka sorter som är mindre känsliga.

• Hushållningssällskapet Östergötland ska testa ett nytt organiskt gödselmedel och användning av växtbiostimulanter i spannmålsodling. Genom att stödja plantans naturliga processer, som rottillväxt, näringsupptag och stresstolerans, hoppas man på högre skördar och ännu bättre kvalitet av ekologiskt spannmål.

• God jordhälsa är grunden i all odling. Rätt slags mikroorganismer och en ökad mängd stabilt kol i marken kan vara nyckelfaktorer i detta. Nordisk råvara ska därför undersöka om minskad jordbearbetning och en ständigt bevuxen mark kan vara del av lösningen.

• HS Konsult har fått medel för att utveckla odlingstekniken i den svenska produktionen av ekologiskt vallfrö, som behövs för att få fram bra bete och grovfoder som hö och ensilage.

• Hushållningssällskapet Skåne ska testa om droppbevattning med biogödsel kan förbättra tillväxt och utveckling i blomkål.

• HIR Skåne ska studera nya metoder för kontroll av skadedjur, som trips och spinnkvalster, i ekologisk jordgubbsodling.

Pengarna delas ut inom ramen för ett regeringsuppdrag, som Jordbruksverket har tillsammans med representanter från olika delar i livsmedelskedjan, för att främja regeringens mål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och att 60 procent av den offentliga livsmedelskonsumtionen ska utgöras av ekologiska produkter 2030. Jordbruksverket har fått uppdraget inom ramen för livsmedelsstrategin.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!