15 miljoner till idéer som stärker primärproduktionen

22 juni, 2021

Jordbruksverket utlyser 15 miljoner kronor till projekt som ska utveckla och testa idéer i ett tidigt stadium. Projekten ska genomföras som samarbetsprojekt mellan minst två organisationer.

Syftet med utlysningen är att fånga upp och finansiera idéer för att undersöka om idén är genomförbar i praktiken. Det kan vara idéer som finns hos primärproducenter, som har kommit fram genom forskning eller från rådgivningsorganisationer. Det viktiga är att idén har potential att bidra till att stärka konkurrenskraften i primärproduktionen. Sådana idéer finns det gott om, men det krävs både tid, pengar och rätt sammansättning av kompetenser för att ta nästa steg.

”Inom innovationsstödet som finns hos Jordbruksverket ser vi ofta ansökningar som bygger på en bra idé, men man vet inte om den fungerar i praktiken. Med denna utlysning hoppas vi kunna fånga upp dessa idéer som kan ta nästa kliv mot förverkligande. Det är inte meningen att man i projekten ska ta fram en färdig säljbar produkt eller tjänst och ha en tydlig plan för marknadsinträdet, vilka är krav inom innovationsstödet. Meningen är kort och gott att man ska testa om idén är genomförbar, säger Lina Edvardsson på Jordbruksverket.

För de projekt som beviljas stöd och som kan bekräfta att idén är genomförbar finns möjligheten att ansöka om ytterligare stöd för att ta sin idé vidare till nästa steg, exempelvis genom innovationsstödet. Projektidéerna kan vara metoder, organisatoriska idéer, tekniska lösningar och annat.

Denna utlysning omfattar stöd för 15 miljoner kronor och projekten kan pågå fram till den 5 april 2025. Organisationer och företag kan söka stöd för sina projekt fram till den 14 oktober 2021 via Jordbruksverkets e-tjänst.

Jordbruksverket kommer att hålla två digitala träffar för dem som är intresserade av att söka stödet, den 30 juni respektive 8 september. Anmälan görs på Jordbruksverkets webbplats.

 Mer information finns här

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!