Många fårägare har positiva erfarenheter av att hålla får som utegångsdjur i Sverige.

15 miljoner för stärkt djurvälfärd och konkurrenskraft

16 mars, 2020

Under 2017-2019 delade Jordbruksverket ut totalt 15 miljoner kronor till 19 olika forskningsprojekt för att stärka djurvälfärd och konkurrenskraft. Stödet har gått till olika djurslag och olika aktörer.

”Stödet har lett till ny kunskap som kan öka djurvälfärden och konkurrenskraften inom svensk livsmedelsproduktion”, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

De 19 projekt som har fått stöd handlar om forskning på fisk, gris, kyckling, nötkreatur, kalkon, värphöns och lamm. Sju av projekten har slutredovisat sina resultat medan de övriga fortfarande pågår och kommer att redovisa sina resultat i november 2020.

Forskningsprojekten har bland annat kommit fram till följande:

  • Det finns en stor variation i klövhälsoregistreringar vid verkning av nötkreaturs klövar. Registreringarna kan troligen bli mer samstämmiga med regelbundna kalibreringsövningar.
  • Grisbönders rutiner för att regelbundet kontrollera vattenflöde och temperatur i smågrishörnan är viktiga för smågrisöverlevnad. Med bättre rutiner överlever fler smågrisar.
  • Många fårägare har positiva erfarenheter av att hålla får som utegångsdjur i Sverige. De upplever att får klarar kyla, nederbörd och vind bra och är intresserade av att få till en ändring av ligghallskravet.
  • Värphöns behöver inte upprepade vaccinationer mot rödsjuka under deras produktionsperiod. I nuläget finns inte vetenskaplig grund för att ändra befintliga vaccinationsrutiner.
  • Sjuklig hjärtförstoring hos regnbågslax är vanlig i våra svenska fiskodlingar. Orsaken till att odlad fisk utvecklar hjärt-och kärlsjukdomar är troligen att fisk avlas för ökad produktion och en snabb tillväxt.

Forskningen har utförts av Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Växa Sverige, Gård och djurhälsan, Svenska ägg, Svensk Fågel, Lantbrukarnas riksförbund samt Esplundagrisen.

De sju slutförda projekten redovisas i rapporten Stöd som främjat både djurvälfärd och kurrenskraft

Jordbruksverket återkommer med en kompletterande rapport 2021, då samtliga forskningsprojekt kommer att omfattas.

Relaterade

Häng med i Livsmedelsbranschen!
Få vårt nyhetsbrev som kommer ut
minst en gång i veckan GRATIS! 

Registrera dig, klicka här!