Ny märkning hjälper storkök att skapa klimatsmarta menyer

12 februari, 2019

Orkla Foods Sverige lanserar klimatberäknade recept och ett digitalt verktyg som hjälper restauranger och storkök att skapa klimatsmarta veckomenyer.

”Vi vill hjälpa restauranger inom både privat och offentlig sektor att göra medvetna val för att minska avtrycket på vår planet. Därför har vi tagit fram en symbol för att visa vilken klimatpåverkan ett recept har. Det gör det lätt att jämföra olika recept och mäta hur stor klimatpåverkan maten man serverar har”, säger Lars Lundahl, miljöchef på Orkla Foods Sverige.

På Orkla Foods Sveriges receptbank för restauranger och storhushåll finns nu över 100 klimatberäknade recept. På orklafoodsrs.se/veckomeny går det att skapa klimatsmarta veckomenyer. Symbolen på varje recept visar vilken klimatpåverkan en portion har och hur många procent av en mer klimatanpassad daglig konsumtion rätten utgör.

”Genom att öka medvetenheten och informera våra kunder om matens klimatpåverkan kan vi hjälpa dem att göra medvetna val. Vi vill inte komma med några pekpinnar, utan bara dela med oss av den kompetens och de data vi har eftersom kunskap är ett viktigt verktyg om man vill göra skillnad för klimatet. Det finns ett ökande intresse för att minska klimatpåverkan från mat, inte minst bland aktörer i den offentliga sektorn”, säger Lars Lundahl.

Så här fungerar klimatmärkningen:

  • Klimatpåverkan räknas som utsläpp av växthusgaser och utrycks i koldioxid-ekvivalenter (CO2e).
  • Sveriges klimatpåverkan från mat ligger i snitt på 5,5 kg CO2e per person och dag. Enligt myndigheterna kan dagens klimatpåverkan från mat halveras till en ”klimatbudget” på 2,7 kg CO2e per dag och person.
  • Vilken klimatpåverkan recepten i Orkla Foods Sveriges receptbank har beräknas med hjälp av RISE klimatdatabas för livsmedel, branschdata för transporter och data från producenter och Orklas fabriker.
  • Klimatmärkningen visar hur stor klimatpåverkan en portion av receptet har och hur stor andel av den dagliga ”klimatbudgeten” portionens klimatpåverkan motsvarar.
  • Ett lägre procenttal innebär alltså en lägre klimatpåverkan. En lunch bör därmed ligga på omkring 30 procent om man vill hålla sig inom sin dagliga klimatbudget.

Relaterade