Lidl Sveriges transporter ska vara fossilfria senast 2025 

7 februari, 2019

Målet med Fossilfritt Sveriges transportutmaning är att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Lidl Sverige antar utmaningen och sätter som första dagligvarukedja målet att köra fossilfritt 2025

”Vi har under många år arbetat intensivt med att driva utvecklingen framåt för mer klimatsmarta och hållbara logistiklösningar. Det är ett helt naturligt nästa steg och en självklarhet för oss att våra godstransporter skall vara fossilfria 2025, om inte tidigare”, säger Johan Augustsson, Sverigechef Lidl, i ett pressmeddelande.

Under de senaste två åren har Lidl minskat CO2-utsläppen från godstransporter med drygt 50 procent. Genom en högre fyllnadsgrad har även antalet lastbilar minskat med tio per dag.

Idag har Lidl Sverige en mix av olika drivmedel i flottan, där den största är biodiesel, följt av Svanen-märkt diesel (50 procent fossilfri), el- och biogashybrider och även ett rent biogasfordon. För att transporten ska räknas som fossilfri i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, krävs att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME och ED95.

”Med transportutmaningen vill vi visa hur många företag, kommuner och regioner som är beredda att gå före och visa vägen i klimatomställningen. Genom att visa att det är möjligt inspirerar de fler att ta steget mot fossilfria transporter”, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.

 

 

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jp.press@comhem.se

Relaterade