Gårdsfisk tecknar avtal med den första externa gården 

11 februari, 2019

Gårdsfisk har producerat fisk i en ladugård utanför Kristianstad sedan 2013 för att eliminera de miljörelaterade problem som kan finnas vid fiskuppfödning i kassar i hav och sjöar. Ända sedan starten har målet varit att skala upp produktionen genom kontraktsuppfödning hos lantbrukare. Nu har det första avtalet tecknats med Maltesholm i Skåne. 

”Vi är glada över att ha tecknat avtal med den första gården, detta är en milstolpe för svensk fiskproduktion. Att Gårdsfisk-konceptet växer är nödvändigt för att vår vision om att bidra till livsmedelsförsörjningen och avlasta världshaven ska kunna realiseras”, säger Johan Ljungquist, VD Gårdsfisk.

Projekteringen är i full gång på mark som tidigare har varit en julgransodling. Byggstart planeras under våren 2019 och den första fisken uppfödd på Maltesholm landar i butik lagom till julborden 2019.

”Det är strategiskt viktigt att Maltesholm valt att satsa på detta. Gården drivs till stor del av förnyelsebar energi i form av vindkraft och solel och de delar vår vision om den mest hållbara fisken”, säger Johan Ljungquist.

Niclas Palmstierna, VD Maltesholms fisk, säger att fiskodling på land är helt rätt i tiden:
”Maltesholm har haft flera olika näringar genom århundradena, i ett modernt lantbruk behövs flera verksamhetsgrenar. Vi behöver föda producerad på ett hållbart sätt för att minska sårbarheten i livsmedelssystemet. Att det både blir hållbart protein och gödsel till lantbruket är dubbelt upp i livsmedelsförsörjningen.”

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jp.press@comhem.se

Relaterade