Äpplen för must och cider tas fram av SLU-forskare

5 februari, 2019

Nu satsar forskare inom SLU Grogrund på att ta fram svenska äppelsorter som lämpar sig speciellt för must- och cidertillverkning. Dessa egenskaper finns inte hos dagens svenskförädlade äpplen

Förädling av svenska äpplen för framtidens konsumenter samt svenska äpplen för must- och ciderproduktion är aktuella frågor inom SLU Grogrund.

”Vi har under hösten 2018 satsat pengar på två delprojekt inom programmet Framtidens äpple. Det ena projektet syftar till att förädla fram svenska äpplen som är särskilt lämpade för must- och cidertillverkning. Det andra syftar till att via genomiskt detektivarbete hitta egenskaper och metoder för att accelerera framtagandet av nya äpplesorter som passar den svenska konsumenten. Båda projekten utförs av akademi och näringsliv i samverkan”, säger professor Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund, i ett pressmeddelande.

Kimmo Rumpunen är ansvarig för den svenska äppelförädlingen vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet. 

”Mustäpplen ska vara icke-oxiderande, ha en kraftfull arom och bra balans mellan socker och syra medan cideräpplen ska vara bittersöta. Dessa egenskaper finns inte hos dagens svenskförädlade äpplen”, säger Kimmo Rumpunen.

”De flesta utländska cideräppelsorter är sjukdomsbenägna och mognar för sent för att kunna odlas i Sverige och vi behöver därför nya svenska klimatanpassade sorter.” 

För att lyckas med målsättningen, både vad gäller must- och cideräpplen, men även framtidens äpplen för direkt konsumtion, behövs en effektivisering av förädlingen.

”Vi vill tillvarata de allra bästa egenskaperna och sammanfoga dem i framtidens äpple. För att lyckas med detta behöver vi hållbara förädlingsmetoder, moderna tekniker samt tillgång till bra äppelmaterial, säger forskaren Larisa Gustavsson

I samband med starten av SLU Grogrund lades den strategiska planen för Framtidens Äpple, som syftar till en fortsatt framgångsrik äppelförädling i Sverige för att kunna tillhandahålla svenska äpplen för konsumenter i butik, för must- och ciderproducenter samt äppelträd för hemträdgårdar och yrkesodlare i hela landet.

Äpple är den frukt som odlas allra mest i Sverige i dag, cirka 25.000 ton om året, enligt Jordbruksverket. Det är också en av de frukter som ligger i topp vad gäller konsumtion, med 12,3 kilo färska frukter per person.

 

 

Jerry Pettersson
About the author

Redaktör
jp.press@comhem.se

Relaterade